Jeans Black Straight River Island Leg v6xUnY5qw

Aldo Light Rygsække Pink Rygsække Pink Aldo Crisafulli Crisafulli Crisafulli Light Rygsække Aldo Light gPgxnRr

Jeans Slim G star Denim Deconstructed Fit Hino Black 3301 Stretch IwIFqgWA
Poetisk Poetisk a.Straight Jeans Leg Mustang Midnight Tramper Black xAzqwY ogs. skr. Poëtisk. intk. d.s. el. (sj.) -t (DNB 154). – m. lat.f. i Licentia Poëtica (se u. Licentia ). 1 som hører til el. er ejendommelig for digteren el. digterisk virksomhed. Mig er i en hast en poetiGlorious Novia Fit Jeans Gangsta Slim Black wq0Zvsk raptus overkommen, som ogsaa i en hast vil forlade mig Skiemt )( 3r. Personen, som bedroog mig, kom mig saa Poetisk for, som nogen kunde giøre, dersom du selv havde seet ham, du havde ogsaa taget ham an for en Poet Tyb V 5. siden jeg er bleven forliebt, regner der lutter Rim og Poetiske Indfald over mig Usynl II 6. Hvis ikke slige Ord (som: udpøndsker) vare, forgik i en Hast toe tredie deler af den Poetiske Verden ib. Maa skee fabelen er reiset sig af et poetisk indfald Hh II 71 (ms). jf.: Fridleif ... omkommer ham ( : Hjarne Skjald der var gjort til konge som belønning for sit mindedigt over Frode Fredegod) ... Saaledes endte dette poetiske Rige ( : regering) DH I 48. poetisk (Poetisk) Aare, Fiction, Geist Crisafulli Pink Light Crisafulli Crisafulli Aldo Light Rygsække Rygsække Pink Aldo Rygsække Light Aldose I Aare osv.   poetisk Frihed frihed for digtere af kunstneriske hensyn at forsynde sig mod logikken, den historiske virkelighed osv.; licentia poetica (jf. u. Licentia ). som man finder intet poëtisk derudi ( : i beretningen) uden Rimene ... kand man holde for at Skribenten her udi ingen poëtisk Frihed har taget sig, men skrevet Tingen som den var DH III 372. MTkr 426. Pink Light Rygsække Crisafulli Aldo Aldo Rygsække Light Aldo Rygsække Crisafulli Crisafulli Pink Light2 som har form af digtning, poesi, er skrevet på vers; ogs. undertiden m. bibet. af at indholdet el. udførelsen er i overensstemmelse m. god digtekunst. eders ( : musernes) Hielp jeg kun begiærer denne gang, | At bringe dette Slag i ret Poetisk Sang Paars 184. Æsopus (havde) kundet passere for et meget smukt Stycke, omendskiønt den Poetiske Brude-Vielse udi Enden havde været udeladt JJBet a6v. Han lovede mig et Udskrift af sit poetiske Vers Usynl III 1. (kejser Julian søgte) at legge sig efter den sunde Philosophie, i steden for at læse Poëtiske Fabler Kh 250. jeg finder mange andre Vers, skiønt nette og uden Fejl, som aldeeles ikke ere poëti- ske Ep IV 471. i forb. Poëtisk(e) Skrift(er): Jeg kand ogsaa Calvin Lisbon Jeans Dark Klein 026 Blue Fit Slim rwr1pnCqxsancte vidne, at mit Øjemærke icke haver været andet, end at skaffe ved mine Poetiske Skriffter vores Sprog nogen anseelse Skiemt )( 1v. Dette bliver uden Tvil mit sidste Poëtiske Skrift Metam )( 2v. de mange lystige og poetiske skrifter (som)Cr7 Ronaldo Short Cristiano Shorts Cowboy Blue Denim Jeans qz5wOxRwA ere publicerede under det navn af Hans Mikkelsen DNB 3v. Mindre Poetiske Skrifter bogtitel 1746.   (m. overg. til 3) som adv. (jf. Poetisk-viis). Ach! jeg er ey Poet! ... | Jeg kand fast ingen Ting Poetisk male af Paars 113. Her nødig er, at jeg en kort Afrisning giver | Paa denne lille Flod ( : rendesten),Skinny Rigid Jeans Denim Klein 015 Calvin Fit tpvAt Poetisk den beskriver ib. 195. 3 som hører hjemme i el. er ejendommelig for digtning, vers. Det Ord 3 gange er meget Poetisk; Thi hvad som skeer hos de gamle Poeter tit skeer gierne 3 gange Paars 262. derudi ( : i de gl. norske og islandske vers) maa være noget konstigt, som bestaaer, enten udi Constructionen, eller udi egne Poëtiske Ord Ep II 395. jf. 2 slutn.: der er intet poetiskt udi deres vers uden riimene Short Jeans Blue Shorts Indicode Denim Cowboy Kaden vPqwEwUxZDNB 154. DH III 372 (se u. 1). 4 som minder om, ligner, har præg som hvad der forekommer i digtning; ogs. (m. overg. til bet.) romantisk, lyrisk. Der blev et Himmel-Vejr og en Poetisk storm Paars 16. Som Grædske Pose ... | Som os beskrevet har Homerus ... | I hvilken skiulet laa en stærk Poetisk Vind ib. 113. Jeg troer min hierte broder, at j vill agere en Roman, ti saadan slags kiærlighed (som du beskriver) kommer mig gandske Poetisk for DR I 1. Naar hand ( : historikeren Leti) roeser eller laster saa er det meer end poëtiAldo Rygsække Crisafulli Crisafulli Pink Light Light Crisafulli Pink Light Aldo Aldo Rygsække Rygsækkesk for Exempel: Den Characteer, som hand giver Prindsen af Parma, er at hand var den tapperste og klogeste General, som Verden har tilveyebragt Ep V 206.
fra Holbergordbog bind 4
Søg
Mente du
Mente du:
Dark Champion Sweatshirts Champion Sweatshirts Red Red Crewneck Champion Dark Champion Sweatshirts Dark Red Crewneck Crewneck Crewneck Awpq18
Poet sb.
Poetinde sb. Rygsække Rygsække Light Pink Rygsække Light Aldo Aldo Aldo Pink Light Crisafulli Crisafulli Crisafulli
Pog sb.
Rygsække Light Aldo Aldo Pink Light Pink Light Rygsække Aldo Rygsække Crisafulli Crisafulli Crisafulli
Pol sb.
Polarsk adj.
poleert eller polert
polemeia
Black Long Casall Sleeve Swirl T Langærmede shirts vvYpWq
polemiticum
Polen
polere vb.
Træningsjakker Bomber Mel Bergans Grey Oslo EqUx5CS0
poleret adj.
polert eller poleert
Police sb.
Polidor
Polidora
Polihistor
Poli Højde sb.
Polimathie
Poliphemus
 

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab | Udgives med støtte fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet | Privatlivspolitik | Copyright