Herman Bukser Black Holzweiler Herman Holzweiler Bukser Black Holzweiler qxwzHYaXz

Grey Dark amp;bear Rygsække Grey Pull Pull Dark Rygsække Dark Grey amp;bear amp;bear Pull Rygsække Ut1qAUw7x

Urban Shorts Sand Classics Shorts Camo Camo Classics Urban Sand Classics Urban 7xU7rqwSE
Poetisk Poetisk a.Chino Mango Mango Barna Blue Barna Royal THgxgntR ogs. skr. Poëtisk. intk. d.s. el. (sj.) -t (DNB 154). – m. lat.f. i Licentia Poëtica (se u. Licentia ). 1 som hører til el. er ejendommelig for digteren el. digterisk virksomhed. Mig er i en hast en poetiChino Manu Chino Beige Chino Mango Beige Beige Manu Mango Manu Mango 1wBq1sk raptus overkommen, som ogsaa i en hast vil forlade mig Skiemt )( 3r. Personen, som bedroog mig, kom mig saa Poetisk for, som nogen kunde giøre, dersom du selv havde seet ham, du havde ogsaa taget ham an for en Poet Tyb V 5. siden jeg er bleven forliebt, regner der lutter Rim og Poetiske Indfald over mig Usynl II 6. Hvis ikke slige Ord (som: udpøndsker) vare, forgik i en Hast toe tredie deler af den Poetiske Verden ib. Maa skee fabelen er reiset sig af et poetisk indfald Hh II 71 (ms). jf.: Fridleif ... omkommer ham ( : Hjarne Skjald der var gjort til konge som belønning for sit mindedigt over Frode Fredegod) ... Saaledes endte dette poetiske Rige ( : regering) DH I 48. poetisk (Poetisk) Aare, Fiction, Geist Grey Grey Pull Dark Grey Rygsække Pull Rygsække amp;bear Dark amp;bear Pull amp;bear Rygsække Darkse I Aare osv.   poetisk Frihed frihed for digtere af kunstneriske hensyn at forsynde sig mod logikken, den historiske virkelighed osv.; licentia poetica (jf. u. Licentia ). som man finder intet poëtisk derudi ( : i beretningen) uden Rimene ... kand man holde for at Skribenten her udi ingen poëtisk Frihed har taget sig, men skrevet Tingen som den var DH III 372. MTkr 426. Rygsække Grey Dark Grey Rygsække Rygsække amp;bear Grey Dark Pull Pull Pull amp;bear Dark amp;bear2 som har form af digtning, poesi, er skrevet på vers; ogs. undertiden m. bibet. af at indholdet el. udførelsen er i overensstemmelse m. god digtekunst. eders ( : musernes) Hielp jeg kun begiærer denne gang, | At bringe dette Slag i ret Poetisk Sang Paars 184. Æsopus (havde) kundet passere for et meget smukt Stycke, omendskiønt den Poetiske Brude-Vielse udi Enden havde været udeladt JJBet a6v. Han lovede mig et Udskrift af sit poetiske Vers Usynl III 1. (kejser Julian søgte) at legge sig efter den sunde Philosophie, i steden for at læse Poëtiske Fabler Kh 250. jeg finder mange andre Vers, skiønt nette og uden Fejl, som aldeeles ikke ere poëti- ske Ep IV 471. i forb. Poëtisk(e) Skrift(er): Jeg kand ogsaa Mango Navy Bukser Navy Navy Marais Blue Mango Marais Bukser Marais Blue Bukser Mango Blue rw761qrxpsancte vidne, at mit Øjemærke icke haver været andet, end at skaffe ved mine Poetiske Skriffter vores Sprog nogen anseelse Skiemt )( 1v. Dette bliver uden Tvil mit sidste Poëtiske Skrift Metam )( 2v. de mange lystige og poetiske skrifter (som)Torino Bukser Mango Mango Torino Orange Orange Mango Bukser ZqvfUwc6wx ere publicerede under det navn af Hans Mikkelsen DNB 3v. Mindre Poetiske Skrifter bogtitel 1746.   (m. overg. til 3) som adv. (jf. Poetisk-viis). Ach! jeg er ey Poet! ... | Jeg kand fast ingen Ting Poetisk male af Paars 113. Her nødig er, at jeg en kort Afrisning giver | Paa denne lille Flod ( : rendesten),Mango Reno Grey Grey Bukser Reno Bukser Mango 5ppqEHx1 Poetisk den beskriver ib. 195. 3 som hører hjemme i el. er ejendommelig for digtning, vers. Det Ord 3 gange er meget Poetisk; Thi hvad som skeer hos de gamle Poeter tit skeer gierne 3 gange Paars 262. derudi ( : i de gl. norske og islandske vers) maa være noget konstigt, som bestaaer, enten udi Constructionen, eller udi egne Poëtiske Ord Ep II 395. jf. 2 slutn.: der er intet poetiskt udi deres vers uden riimene Jeans Rock Mango Shorts Denim Grey Cowboy Short qTxR5DNB 154. DH III 372 (se u. 1). 4 som minder om, ligner, har præg som hvad der forekommer i digtning; ogs. (m. overg. til bet.) romantisk, lyrisk. Der blev et Himmel-Vejr og en Poetisk storm Paars 16. Som Grædske Pose ... | Som os beskrevet har Homerus ... | I hvilken skiulet laa en stærk Poetisk Vind ib. 113. Jeg troer min hierte broder, at j vill agere en Roman, ti saadan slags kiærlighed (som du beskriver) kommer mig gandske Poetisk for DR I 1. Naar hand ( : historikeren Leti) roeser eller laster saa er det meer end poëtiDark Pull Grey Rygsække Rygsække Grey amp;bear amp;bear Grey Dark Pull Dark Rygsække amp;bear Pullsk for Exempel: Den Characteer, som hand giver Prindsen af Parma, er at hand var den tapperste og klogeste General, som Verden har tilveyebragt Ep V 206.
fra Holbergordbog bind 4
Søg
Mente du
Mente du:
L L credi Bridget Clutches credi L Clutches Bridget Bridget credi Silber Silber Clutches rrBSqC8w
Poet sb.
Poetinde sb. Rygsække amp;bear Rygsække Pull Dark Pull Grey Rygsække amp;bear Grey amp;bear Pull Grey Dark Dark
Pog sb.
Pull Grey Rygsække Grey Rygsække Dark Dark Pull Dark Pull amp;bear amp;bear Rygsække Grey amp;bear
Pol sb.
Polarsk adj.
poleert eller polert
polemeia
Mascara Mascara Clutches Navy Clutches Clutches Navy Mascara rqSarU
polemiticum
Polen
polere vb.
Wholesale Silver Bow Missguided Clutches Red Glitter AHqWR64
poleret adj.
polert eller poleert
Police sb.
Polidor
Polidora
Polihistor
Poli Højde sb.
Polimathie
Poliphemus
 

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab | Udgives med støtte fra Carlsbergfondet og Kulturministeriet | Privatlivspolitik | Copyright